برو بالا
سيستم جامع اطلاعات مديريت بازرگان

 

 

شركت طب و رايانه

 تخصصي­ترين شركت كامپيوتري پزشكي ايران

مجري و مشاور بزرگترين شبكه­هاي كامپيوتري بيمارستاني

 

 

 

 

واحدهاي سازماني توليد نرم افزار شرکت طب و رايانه

 

 فرايند توليد نرم افزار در شركت طب و رايانه به پشتوانه درك صحيح  و آشنايي كامل به نيازها و ضرورت هاي جامعه بهداشتي و پزشكي كشور  و با بهره از توان فني و دانش مهندسي نرم افزار  در سه واحد فني صورت مي­گيرد. در نخستين گام كارشناسان ارشد تحليل و آناليز سيستم با همراهي مدير پروژه نسبت به شناخت شرايط و ويژگي هاي خاص  طرح مورد مطالعه اقدام مي نمايند. كه پس از تهيه آناليز اوليه با برگزاري جلسات منظم و فشرده تحليل سيستم  ضمن انجام مصاحبه با كارفرما در مراحل مختلف سعي در تدوين راهكاري جامع به منظور پوشش كليه درخواست هاي كارفرما به بهترين نحو ممكن را دارند. نتايج اين آناليزهاي مهندسي بر اساس متدولوژي عمومي مورد استفاده در شركت در قالب فرم­هاي مشخصي براي تهيه و طراحي روند اجرا كار در بحث پياده سازي به كارشناسان تيم تحليل و طراحي الگوريتم ارجاع داده مي­شود.  خروجي نهايي آماده شده در اين واحد تحت عنوان  واحد آناليز و طراحي توسط مدير پروژه به واحد برنامه ريزي و توليد ارسال مي­شود. در اين واحد مدير توليد كه در جلسات تحليل سيستم حضور داشته و با روند اجراي كار آشنايي كامل دارد. بر اساس منابع موجود و در دسترس از نيروهاي كارشناسي و مهندسي گرفته تا امكانات  و محدوديت­هاي فرا روي پروژه و منطبق با سياست مديريت شركت  نسبت به پياده سازي  الگوريتم هاي مشخص شده با ابزارها و تكنولوژي­هاي مشخص شده اقدام خواهد نمود. در اين مرحله  با تفكيك كار  به فرايندهاي توليد كد، طراحي رابط كاربري و تهيه مستندات فني و آموزشي مربوط  به ساختار برنامه، رابط كاربري، پايگاه داده  و ... فرايند توليد نرم افزار تكميل شده و نتيجه كار براي تست همزمان به واحد كنترل كيفي ارسال مي­شود.

 در اين واحد با تـــــوجه به استانداردهاي وضع شده و اصول كاري مشخص سيستم در مراحل مختلف در شرايط واقعي تست خواهد گرديد و نهايتا براي نصب و راه اندازي به واحد پشتيباني ارجاع داده مي­شود. در اين واحد در صورت مشاهده هرگونه نقص و يا باگي در سيستم و اضافه شدن درخواست احتمالي كارفرما به منظور تكميل طرح پس از بازبيني درخواست­هاي وارده در بخش بررسي فني خروجي واحد پشتيباني نتيجه به مدير توليد اعلام خواهد شد در اين پروسه توجه به كنترل كيفيت نسخه ارائه شده از نرم افزار و تضمين صحت عملكرد آن و توسط واحد تضمين كيفيت به دقت بررسي مي شود تا نهايتا محصولي بدون باگ و كارآمد و مفيد به كارفرما  تحويل گردد.

 

ويژگيهاي  تکنولوژيک

1-معماري شيءگرا توزيع شده((OOP مبتني بر شبکه­هاي ارتباطي TCP/IP

2-ساختارپايگاه داده رابطه­اي(RDBMS) مبتني برمايکروسافت SQL Server و My SQL

3-انتخاب ابزارهاي برنامه نويسي دلفي و  JAVA

4-سازگاري فوق العاده با  Plat Form کاري مختلف به دليل قابليت توسعه سيستم

5-رابط کاربر ساده  و رعايت اصول User Friendly  بودن فرم­ها و صفحات

6-امکان ارائه گزارشات تحت Web بنا به شرايط قرارداد

 

استانداردها

  استاندارد طرح مديريت پروژه، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن).

  استاندارد طرح مديريت پيكربندي، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن).

  استاندارد طرح كيفيت پروژه، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن).

  استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن).

  

امکانات عمومي سيستم بازرگان

     با توجه به تنوع امکانات و قابليت­هاي اين سيستم تنها قادر به ارائه فهرست بخش محدودي از مهممترين امکانات        عمومي اين سيستم مي­باشيم. از مهمترين امکانات عمومي اين سيستم مي­توان به موارد ذيل اشاره نمود. 

 

     1-تعريف تعداد ارقام حسابها (کدينگ حسابها)

       

     2-تعريف گروههاي بازرگان

 

    3-تعريف حسابهاي تفضيلي و تفضيلي مستقل

 

        انتساب حسابهاي ثابت سيستم براي ايجاد امکان لينک اسناد صندوق و دريافت و پرداخت

 

 

       5-امکان ورود و ثبت اسناد ورودي و خروج   

 

       6-امکان قطعي کردن اسناد  

 

       7-امکان تعريف نقطه سفارش   

 

       8-امکان تعريف انبار بدون محدوديت  

 

       9-امکان تعريف انبار اصلي و فرعي  

 

       10-امکان انتقال دارو از انبار به انبار هاي ديگر  

 

       11-امکان وارد کردن تاريخ انقضاءبراي هر دارو  

 

       12-امکان انبار گرداني توسط کاربر مطابق استانداردهاي روز  

 

       13-امکان توليد سال مالي براي انيار گرداني 

 

       14-امکان تغيير سال مالي  

 

       15-امکان توليد بارکد براي هر دارو مطابق استاندارهاي روز دنيا  

 

       16-امکان چاپ اسناد طبق سليقه شما و بدون محدوديت  

 

       17-امکان ثبت نام فروشنده و يا خريدار 

 

       18-امکان ثبت نام تحويل گيرنده  

 

       19-امکان ثبت نام مشتري  

 

       20-امکان رويت سوابق يک کالا همزمان با وارد کردن اسناد  

 

       21-امکان ثبت حد و سقف انبار  

 

       22-امکان ثبت نقطه سفارش  

 

       23-امکان ثبت نوع خروج کالا مطابق استاندارد هاي FIFO--LIFO  

 

       24-امکان ثبت روش قيمت گذاري FIFO- -ميانگين-LIFO  

 

       25-امکان ثبت پيش فاکتور   

 

       26-امکان ثبت اضافات و کسورات نسبت به هر کالا 

 

       27-امکان ثبت اضافات و کسورات نسبت به سند

 

 

 

 

 

 

      28-امکان توليد اسناد بصورت اتو ماتيک از صندوق و دريافتها  وپرداختها     

 

 

 

      29-امکان زدن اسناد به صورت د ستي

 

 

      30 - امکان ادغام اسناد طي يک روز و از تاريخ تا تاريخ

 

 

 

 

 

      31- امکان درج بين اسناد

 

 

 

      32-امکان بستن حسابها و ايجاد سند اختتاميه  به صورت اتوماتيک 

 

     33- امکان بستن حسابها و ايجاد سند اختتاميه  به صورت دستي 

 

 

 

     34-ايجاد سال مالي جديد و ايجاد سند افتتاحيه به صورت اتو ماتيک 

 

     35 -ايجاد سال مالي جديد و ايجاد سند افتتاحيه به صورت دستي

 

 

       36-انتقال سرفصل حسابها به صورت خودکار در سال جديد ايجاد شده

 37-دريافتهاي نقدي و توليد سند اتوماتيک دريافتها از تاريخ تا تاريخ

 

      38- پرداختهاي نقدي و توليد سند اتوماتيک پرداختها از تاريخ تا تاريخ

  

      39-امکان ثبت چکهاي دريافتي وتوليد سند اتوماتيک از تاريخ تا تاريخ 

 

      40-امکان ثبت چکهاي پرداختي وتوليد سند اتوماتيک از تاريخ تا تاريخ     

 

      41 -امکان تعيين وضعيت و گردش چکها(خريد وفروش چک ،تاريخ سر ررسيد چک،وصول و ابطال و برگشت چک و...)  

 

      42-مشاهده گزارشات تراز(دو ،چهار، شش ،هشت ستوني )

 

    گزارشات دفاتر،گزارشات سود وزيان،بيلان،گزارشات نموداري، ساختار درختي کدينگ حسابها گزارات مانده حسا بها( کل ،معين،تفضيلي)،و...

 

 

 

 

      43-امکان تغيير در تمامي گزارشات  و طراحي گزارشات خاص توسط کاربر

 

       44 -امکان تعيين سطوح دسترسي و  ايجاد امنيت بالا براي کاربران  متعدد در شبکه

 

 

 
 
 

0