برو بالا
   

 

نرم افزار جامع اسکن مدارک پزشکي

 1. داراي قابليت هاي کلي پذيرش بيمار.
 2. امکان دريافت اطلاعات به صورت مستقيم از پذيرش بيمارستان .
 3. امکان ثبت مشخصات بيماران  به صورت مستقيم توسط برنامه اسکن مدارک پزشکي
 4. امکان جستجوي سريع بيماران براساس نام و نام خانوادگي .
 5. امکان جستجوي سريع بيماران براساس شماره پرونده 
 6. امکان جستجوي سريع بيماران براساس تاريخ پذيرش 
 7. امکان ثبت مشخصات هر بيمار شامل:
 8. مشخصات بيمار
 9. تاريخ پذيرش بيمار.
 10. علت بستري.
 11. تشخيص اوليه .
 12. پزشک بستري کننده
 • امکان ثبت مشخصات هر مراجعه شامل :

تاريخ پذيرش ، تاريخ ترخيص ، بيمه ، شماره بيمه ، نام بخش ، دفعات پذيرش، تاريخ فوت ، پزشک معالج ، پزشک مشاور،نوع پذيرش ، پزشک بيهوشي ، پزشک جراح

 

 • امکان ثبت مراجعات بيماران  :

ثبت تعداد موارد پيوستي پرونده ، علت مصرف داروي خارجي ، نوع بيماري ، اقدمات انجام شده

 1. امکان ثبت و پرينت شامل :
 2. امکان ثبت پرونده هاي بيماران از طريق اسکنر و هارد دستگاه
 3. امکان ثبت کليه قسمت هاي پرونده بيماران با درج نام توسط کاربر
 4. امکان کنسل و يا حذف کردن مراجعه بيمار ، قبل از شروع به انجام آن .
 5. امکان تغيير شماره پرونده بيمار با دسترسي .
 6. امکان تعيين نوع بستري براي بيماران بستري و سرپايي .
 7. امکان تعريف بخش هاي گوناگون به تعداد نامحدود.
 8. امکان جستجوي سريع بيماران .
 9. امکان تعريف پزشکان و تکنسين­هاي بيهوشي.
 10. امکان تعريف موضوعات مختلف براي تصاوير.
 11. امکان  گزارش گيري از فرم هاي ثبت شده .
 12. امکان گزارشات  آماري از بخش ها مختلف.
 13. امکان گزارشگيري براساس کارهاي انجام شده براي بيماران .
 14. امکان ثبت پرونده هاي باليني بيماران
 15. امکان تعيين تاريخ پذيرش و ترخيص بيماران.


 
 
 
 

 


0