برو بالا
 

ماموريت

ماموريت شرکت طب و رايانه طراحي ، مشاوره ، توليد و پياده سازي نرم افزارهاي پزشکي با کيفيت بسيار بالا مي باشد. اين نرم افزارها ابزاري مطمئن در اختيار جامعه پزشکي کشور براي ارائه خدمات مطلوب به بيماران و مشاوره به مديران و سياستگذاران مي باشد.

در راستاي تحقق اين ماموريت جهت طراحي، توليد و اجرايي نمودن پروژه هاي بيمارستاني توجه به نكات ذيل ضرورت دارد:

1- نيروهاي انساني مستقر در بيمارستان ها كه به عنوان كاربر سيستمهاي مكانيزه مشغول به كار خواهند شد از توان تخصصي محدودي در زمينه انفورماتيك برخوردارند لذا ارائه آموزش كافي و صرف وقت و حوصله فراوان جهت موفقيت در اجراي يک پروژه بيمارستاني از ضروريات است.

2- توجه به اعمال روش ها و استانداردهاي مناسب و كارآمد در توليد نرم افزار بمنظور بكارگيري از آخرين امكانات و دستاوردهاي موجود و تكنولوژي سطح جهان در كنار امكان بهره برداري از سيستم با حداقل سخت افزارهاي موجود در مراكز جهت كاهش هزينه ها ، در موفقيت و پيشبرد پروژه بسيار حائز اهميت است.

3- ارائه سرويس شبانه روزي به تناسب ساعت¬هاي كار مراكز پزشكي ، با توجه به حساسيت و نوع كار مراكز درماني امري اجتناب ناپذير است . لذا استقرار واحد پشتيباني مقتدر كه به صورت شبانه روزي ، بدون وقفه و تعطيلي سرويس دهي و حمايت نمايد نيز از ضروريات است.

4- انطباق و بهره برداري هر چه بيشتر از استانداردهاي بين المللي بمنظور ارتقاء سياست ها و ايجاد امكان ارتباط تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از ضروريات يك HIS است .

5- ارتقاء محصول در Platform هاي تحت وب به منظور ايجاد امكان دسترسي آسان و سريع به اطلاعات پرونده پزشكي بيماران با هدف تسهيل در امر درمان و مشاورات پزشكي همچنين تجميع اطلاعات به منظور تحليل و آناليز آنها از سوي پزشك معالج و مراكز ذيصلاح منجمله وزارت بهداشت از ديگر ويژگي هاي قابل توسعه و حائز اهميت است.

6- توجه به استانداردهاي جهاني و مطالعه سيستم هاي موجود و راهكارهاي عملي پياده شده از سوي مراكز تحقيقاتي جهاني جهت تبادل اطلاعات ميان مراكز مختلف داخلي و خارج كشور از ويژگي هاي بارز و كارآمد سيستم هاي توليد شده از سوي اين شركت مي باشد كه با همكاري مراكز اين قابليت ويژه به مرحله اجرا در خواهد آمد. دريافت اولين گواهي عضويت HL7 در ايران به عنوان استاندارد پياده سازي شده سيستم HIS از دسامبر سال 1999 تا كنون خود يك راهكار عملي در سطح جهاني است.


0