برو بالا
اخبار شرکت طب و رايانه 

 

دانلود .NetFrameWork 4  

 دانلود TeamViewer

اتصال نرم افزار داروخانه به سامانه H.I.X معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت انجام شد.

 

کاربران محترم نرم افزار داروخانه جهت دريافت سامانه H.I.X فايل ذيل را به ترتيب مشخص شده در فايل راهنما تکميل و به شرکت ارسال نمائيد.

نرم افزار اتصال داروخانه به سامانه H.I.X

تاريخ درج : 1395/03/07


  


ليست قيمت داروها 92

 

لسيت قيمت داروها مصرف کننده , خدماتي درماني , تامين اجتماعي , نيرو هاي مسلح 1393/02/28

ليست تغييرات قيمت از 1392/01/28تا 1393/02/28

تاريخ درج : 1393/02/28


 تعرفه دولتي و خصوصي 91

 

دريافت فايل تعرفه خدمات آزمايشگاه در بخش خصوصي و دولتي سال 1391

دريافت فايل تعرفه خدمات تصويربرداري در بخش خصوصي و دولتي سال 1391

دريافت فايل قيمت هاي مصرف کننده و بيمه داروها 1391

تاريخ درج : 1391/08/14


 تعرفه دولتي و خصوصي 90

 

دريافت فايل تعرفه خدمات آزمايشگاه 90

تاريخ درج : 1390/04/01


 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

تمديد پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاريخ درج : 1394/09/14


 اخذ گواهي نامه مطابقت با استانداردهاي سپاس

 

شرکت طب و رايانه با اخذ گواهي استاندارد سپاس(سامانه پرونده الکترونيک سلامت) از وزارت بهداشت, گامي ديگر در جهت ارائه سرويس هاي پيشرو به کاربران محترم نرم افزارهاي TVR برداشته است.

تاريخ درج : 1394/10/09


 اخذ گواهي نامه مطابقت با استانداردهاي سپاس

 

شرکت طب و رايانه با اخذ گواهي استاندارد سپاس(سامانه پرونده الکترونيک سلامت) از وزارت بهداشت, گامي ديگر در جهت ارائه سرويس هاي پيشرو به کاربران محترم نرم افزارهاي TVR برداشته است.

تاريخ درج : 1390/03/24


ارزيابي عملکرد نرم افزارهاي بيمارستاني His (مرحله اول) 

 

نتيجه ارزيابي عملکردي نرم افزار سامانه اطلاعات بيمارستاني شرکت طب و رايانه.

تاريخ درج : 1389/11/23


ورژن جديد سري نرم افزار هاي TVR

 

نسخه جديد نرم افزار (شش ماهه اول 89) ويرايش 3.89.1.0 آماده گرديد.متقاضيان مي توانند با واحد خدمات پس از فروش تماس گرفته و آن را تهيه نمايند.

تاريخ درج : 1389/07/01


يکپارچه سازي سيستم His با سيستم PACS

 

به منظور پردازش و مشاهده تصاوير راديولوژي و سي تي اسکن بيماران ثبت شده در نرم افزار هاي مجتمع TVR, سيستم هاي تصوير نگاري و His شرکت طب و رايانه به سيستم PACS متصل شد.

تاريخ درج : 1389/03/01

 


0